ADAPT Syllabus Workshop

ADAPT Syllabus Workshop

Murid RAFA yang terdiri dari Grade 3 Ballet & Grade 4 Ballet mengikuti ballet ADAPT Syllabus Workshop yang diadakan pada 18 November 2018. Pelatihan ini diadakan di Flamingo Studio sebagai tuan rumah yang di manage oleh ADAPT Syllabus Indonesia.

Para peserta workshop mendapatkan pelatihan langsung oleh Brian Folley yang merupakan Founder & Director of ADAPT, Canada.

Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan para murid mendapatkan pengayaan materi untuk meningkatkan kemampuan mereka.